ایرج گرجی زاده

شنوایی شناسی


ادرس ما

محصولات کمک شنوایی


آزمونهای تخصصی شنوایی

  • ABR
    تاریخ انتشار : 1392-04-25

  • ASSR
    تاریخ انتشار : 1392-04-25

  • OAE
    تاریخ انتشار : 1392-04-25


درباره ما


سمعک


کم شنوائی


مطالب و مقالات


آزمونهای تخصصی شنواییدرباره ماسمعکصفحه اصلیسوالات پزشکیپیامهای کاربرانسایتهای دیگرمراحل تهیه سمعکنکات مهم و طریقه نگهداری نکات مهم درباره باتری سمتازه های شنواییدود سیگار شنوایی را از بیعلل سرگیجه مربوط به بیماعوامل ادیولوژیک شنواییمحصولات کمک شنواییمطالب و مقالاتکم شنوائی